Cách cài đặt game sử dụng trình cài đặt Installer

Cách cài đặt game sử dụng trình cài đặt Installer

1.0
16/05/2022 lúc 17:16

Cách cài đặt game sử dụng trình cài đặt Installer

Hướng dẫn cài đặt game dưới dạng file Installer
Một số game trên Game4u.Mobi sau khi cài đặt sẽ có tên bắt đầu bằng [Installer]. Khi mở lên sẽ có giao diện như hình dưới:

Khi gặp những game như vậy, chúng ta làm như sau:

Bình luận

Tên

Email

Bình luận