Chính sách quyền riêng tư

Những thông tin mà chúng tôi thu thập
Loại thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:
Tên và tài khoản đăng nhập của bạn
Địa chỉ email của bạn
Địa chỉ IP của bạn
Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ nó, chẳng hạn như khi bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.
Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

Bạn đăng ký làm thành viên trang web này.
Bạn điền vào mầu liên lạc của chúng tôi.
Bạn duyệt trang web này, xem chính sách Cookie bên dưới.
Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn hoạt động trên trang web của chúng tôi.
Địa chi IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi.
Địa chỉ IP của bạn không bao giờ được hiển thị công khai.

Những cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn.
Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi có thể liên quan tới bạn, đôi khi có thể chúng tôi muốn liên lạc với thành viên bất kỳ để gửi những thông tin quan trọng như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối những thông tin như vậy trong hồ sơ của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi đã thu thập.

Chính sách Cookie
Cookie là các tệp văn bản nhỏ do chúng tôi đặt trên thiết bị của bạn, cho phép chung tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Chúng tôi có chính sách Cookie chi tiết và thêm các thông tin về cookie mà chúng tôi đặt trên trang này.

Quyền
Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc có được bản sao về dữ liệu đó. Để làm điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp không đầy đủ và không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hoàn thành hoặc sửa lại thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Để làm điều đó, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Việc chấp nhận chính sách này
Tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi nghĩa là bạn đã chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách, xin bạn vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận chính sách bảo mật.