Bạn đang chán với giao diện người dùng của Android và muốn thưởng thức của Windows theo phong cách phóng trên Android của bạn? Giờ đây bạn có thể tùy chỉnh điện thoại của bạn với giao diện độc đáo của Win 10. Giao diện tải về hoàn toàn miễn phí.
Windows 10 Launcher, giao diện win 10 cho android
Thông tin ứng dụng:
– Tên ứng dụng: Win 10 Launcher : Pro
– Phiên bản: 2.2
– Kích thước: 4 MB
– Yêu cầu Android: 4.0 trở lên
– Yêu cầu Root: Không
Tính năng ứng dụng:
– Không có quảng cáo
– Tùy chỉnh màu sắc Theme
– ứng dụng Android trong gạch Stylish
– Best Apps có sẵn trên One Click
– Windows Phone Kinh nghiệm trên Android của bạn
– Dễ dàng điều hướng đến các Apps
Hướng dẫn cài đặt:
– Download APK và cài đặt
– Thưởng thức