Hướng dẫn tắt trình chặn quảng cáo

Lưu ý: chỉ tắt với website Game4u.Mobi, các website khác đều chặn bình thường nhé!
Hãy chọn tiện ích chặn quảng cáo bạn đang dùng:
AdBlock Plus
uBlock
AdGuard

1. Dành cho AdBlock Plus
– Các bạn truy cập vào website Game4u.Mobi, sau đó click chuột vào biểu tượng của adblock plus, sau đó chọn như hình.

2. Dành cho uBlock
– Truy cập vào website Game4u.Mobi, sau đó click chuột vào biểu tượng của uBlock, sau đó chọn như hình

3. Dành cho AdGuard
– Truy cập vào website Game4u.Mobi, sau đó click chuột vào biểu tượng của AdGuard, sau đó chọn như hình